REGULAMIN SKLEPU

I. Informacje podstawowe:

1. Poniższy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.altra.sklep.pl.

2. Sklep internetowy działający pod adresem www.altra.sklep.pl prowadzony jest przez firmę ALTRA Robert Kulig z siedzibą w Puławach, ul. Piłsudskiego 89, 24-100  Puławy, NIP: 716-252-10-17, REGON  060061153

3. Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4. Zakupów w naszym sklepie może dokonywać osoba fizyczna pełnoletnia oraz każda osoba prawna.  

5. Jako dowód zakupu wystawiamy fakturę VAT lub dowód sprzedaży. W tym przypadku klient zobowiązany jest podać dane do faktury VAT przy składaniu zamówienia. Klient upoważnia firmę ALTRA do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

6. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

7. Ceny podane w sklepie nie obejmują montażu, wniesienia towaru  ani szkolenia w zakresie obsługi.

8. Korzystanie z serwisu i dokonywanie zakupów w sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Zamówienia i i potwierdzenia

1. Zamówienia można składać:

    www.altra.sklep.pl

2. Zamówienia w sklepie należy złożyć poprzez prawidłowe wypełnienie formularza z danymi faktycznymi Zamawiającego.

3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

4. Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzania zamówienia. W przypadku braku możliwości telefonicznego lub mailowego potwierdzenia lub w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma ALTRA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, o ile będzie taka możliwość.

5. Ceny towarów są podane w złotych polskich (są cenami brutto). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania promocji.

6. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów w trakcie realizacji zamówienia, firma ALTRA niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty lub ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu w dowolnym momencie. 


III. Projekt i jego akceptacja

1. W ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania od Państwa wszystkich danych oraz zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, wysyłamy gotowy projekt graficzny. Projekty przesyłane są mailowo w formacie pdf lub jpg. Jeśli wszystko się zgadza i nie życzą sobie Państwo żadnych zmian, należy w odpowiedzi przesłać nam wiadomość o treści „Akceptacja projektu do druku”.

2. Akceptacja oznacza wolę realizacji zgodnie z zaakceptowanym projektem, dlatego bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie czy w tekście nie ma żadnych błędów i literówek. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu. Wszelkie poprawki po akceptacji wiążą się z nowymi kosztami.

3. Materiały, poprawki do projektów i akceptacje projektów przesłane w soboty, niedzielę lub święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. Pracownia nie wykonuje bezpłatnych projektów lub zmian kolorystycznych, które maja na celu ułatwienie decyzji o złożeniu zamówienia

IV. Wysyłka i płatności

1. Standardowy termin realizacji zamówienia, rozumiany jest jako czas przygotowania przesyłki i dostarczeni jej kurierowi lub Poczcie Polskiej i wynosi:

- 2-7 dni roboczych od daty wpływu środków na konto bankowe i zaakceptowanie projektu (jeżeli jest to wymagane).

W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu Nabywca będzie informowany przez nasz serwis o fakcie związanym z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia oraz o proponowanym nowym terminie realizacji.

2. Czas realizacji nie obejmuje czasu doręczenia przesyłki przez kuriera lub Pocztę Polską.

3. Akceptujemy następujące formy płatności:

     - przelew

Dane do przelewu:

                                      ALTRA Robert Kulig, ul. Piłsudskiego 89, 24-100 Puławy

                                  nr konta BRE BANK SA 95 1140 2004 0000 3102 3967 5710

 
4. W tytułe przelewu prosimy podać imię i nazisko osoby zamawiającej oraz numer zamówienia.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

6. Nasza firma pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 i w tych dniach realizauje zamówienia. Zamówienia złożone w weekendy lub święta, będą realizowane w najbliższych dniach roboczych. 

7. Jako dowód zakupu wystawiamy fakturę VAT lub dowód sprzedaży. Z chwilą złożenia zamówienia klient upoważnia firmę ALTRA do wystawienia rachunku bez konieczności uzyskiwania jego podpisu.

8. Klient może wycofać lub zmienić złożone zamówienie dzwoniąc pod numer: 793 73 73 83 lub e-mailem: biuro@altra.sklep.pl

9. W trakcie składania zamówienia na formularzu klient ma prawo wyboru dostawy. 

10. Koszty przesyłki uzależnione są od wagi i wielkości zamówionych towarów.

 

V. Transport zamówionych towarów 

1. Realizacją transportu towarów zakupionych w naszym serwisie zajmuje się firma kurierska lub Poczta Polska. Rozładunek zamawianego towaru zapewnia Zamawiający.

2. W chwili odbioru Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli paczka z zamówionymi produktami posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne należy sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. Jeśli któryś z produktów uległ uszkodzeniu należy spisać protokół szkody, który może być podstawą do reklamacji.

3. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości i kompletności dostawy w obecności pracownika firmy kurierskiej. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora/kuriera i zgłosić ten fakt pisemnie firmie ALTRA. Zgodnie z art.545 § 2 zaniechanie tej czynności może skutkować utratą prawa reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.

4. Zakupione i dostarczone towary są fabrycznie nowe chyba że w opisie podane jest inaczej.

5. Dla większości towarów obowiązuje dwu letni okres gwarancji. Niektóre towary objęte są innym okresem gwarancyjnym - informacja taka znajduje się w opisie towaru.

6. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z firmą ALTRA telefonicznie lub mailowo. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku - faktura VAT / dowód sprzedaży.

 

 

VI. Gwarancje, zwroty

1.  Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. zgodnie z Ustawą z dnia 25 grudnia 2014 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania. Towar należy odesłać na adres ALTRA Robert Kulig, ul. Piłsudskiego 89, 24-100 Puławy. Koszt zwrotu towaru pokrywa Kupujący. Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginał dowodu zakupu oraz oryginalna karta gwarancyjna, jeżeli została wydana. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na specjalne zamówienie takie jak: grawer okazjonalny, kubki z nadrukiem, koszulki z nadrukiem.

2. Nie odbieramy przesyłek zwrotnych „za pobraniem“. 

3.  Reklamacje na usterki ujawnione w okresie gwarancji będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez firmę ALTRA.

4. Wszelkie koszty wysyłki towaru na adres sklepu, w tym koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu ponosi Kupujący.

5. Gwarancji nie podlega:

     - naturalne zużycie całego wyrobu lub jego części,

     - uszkodzenie lub wadliwe działanie spowodowane nieprawidłowym, niedbałym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem towaru,

     - uszkodzenie przedmiotu spowodowane użytkowaniem w niewłaściwym dla niego środowisku,

     - mechaniczne uszkodzenia wyrobu,

     - towar przerobiony lub w inny sposób zmieniony.

 

VII. NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny sklepu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto”.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca tj. ALTRA Robert Kulig, ul. Piłsudskiego 89, 24-100 Puławy. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

2. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:

a) wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,

b) prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,

c) prowadzenia działań marketingowych (wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną),

d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

a) dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy,

b) dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,

c) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nazwa firmy, numer NIP,

d) dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a) zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dotycząca rejestracji Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi dotyczącej rejestracji i prowadzenia Konta skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

b) z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) firmom kurierskim, zajmującym się dostawą przesyłek kurierskich i pocztowych

b) operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,

c) podmiotom świadczącym usługi księgowe,

d) podmiotom świadczącym obsługę programistyczno-informatyczną dla Serwisu,

e) podmiotom świadczącym usługę w zakresie e-mail marketingu.

7. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: ALTRA Robert Kulig, ul. Piłsudskiego 89, 24-100 Puławy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@altra.sklep.pl

9. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

a) dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

b) dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,

c) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

d) dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej.

 

  

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.

2. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna – sprzedaży między Sprzedawcą a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Zdjęcia produktów oraz ich opisy w sklepie ALTRA mają charakter informacyjny i są własnością dystrybutorów, producentów i firmy ALTRA. Zdjęcia produktu lub jego opis mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego, co może wynikać z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego i fotograficznego. Nie może to być jednak podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

Dokładamy jednak starań, aby odpowiadały one jak najbardziej prezentowanym produktom. 

4. Szczególna staranność przygotowania opisów produktów w naszym sklepie nie wyklucza jednak pomyłek w tym zakresie. Jednocześnie zobowiązujemy się do natychmiastowej weryfikacji naszych ewentualnych pomyłek.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie opinie, sugestie oraz zapytania dotyczące funkcjonowania sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego, listownie lub telefoniczne.

6. Do korzystania i zamawiania towaru w sklepie www.altra.sklep.pl, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z Internet Explorer, Mozilla).

7. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone na www.altra.sklep.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela sklepu.

8. Firma ALTRA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a o zmianach poinformuje swoich klientów na stronie sklepu.

9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.