REGULAMIN SKLEPU

I. Informacje podstawowe:

1. Poniższy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.altra.sklep.pl.

2. Sklep internetowy działający pod adresem www.altra.sklep.pl prowadzony jest przez firmę ALTRA Robert Kulig z siedzibą w Puławach, ul. Piłsudskiego 89, 24-100  Puławy, NIP: 716-252-10-17, REGON  060061153

3. Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

4. Zakupów w naszym sklepie może dokonywać osoba fizyczna pełnoletnia oraz każda osoba prawna.  

5. Jako dowód zakupu wystawiamy fakturę VAT lub dowód sprzedaży. W tym przypadku klient zobowiązany jest podać dane do faktury VAT przy składaniu zamówienia. Klient upoważnia firmę ALTRA do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.

6. Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

7. Ceny podane w sklepie nie obejmują montażu, wniesienia towaru  ani szkolenia w zakresie obsługi.

8. Korzystanie z serwisu i dokonywanie zakupów w sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Zamówienia i i potwierdzenia

1. Zamówienia można składać:

    www.altra.sklep.pl

2. Zamówienia w sklepie należy złożyć poprzez prawidłowe wypełnienie formularza z danymi faktycznymi Zamawiającego.

3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

4. Zastrzegamy sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzania zamówienia. W przypadku braku możliwości telefonicznego lub mailowego potwierdzenia lub w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma ALTRA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, o ile będzie taka możliwość.

5. Ceny towarów są podane w złotych polskich (są cenami brutto). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania promocji.

6. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów w trakcie realizacji zamówienia, firma ALTRA niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty lub ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu w dowolnym momencie. 


III. Projekt i jego akceptacja

1. W ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania od Państwa wszystkich danych oraz zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, wysyłamy gotowy projekt graficzny. Projekty przesyłane są mailowo w formacie pdf lub jpg. Jeśli wszystko się zgadza i nie życzą sobie Państwo żadnych zmian, należy w odpowiedzi przesłać nam wiadomość o treści „Akceptacja projektu do druku”.

2. Akceptacja oznacza wolę realizacji zgodnie z zaakceptowanym projektem, dlatego bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie czy w tekście nie ma żadnych błędów i literówek. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez zamawiającego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu. Wszelkie poprawki po akceptacji wiążą się z nowymi kosztami.

3. Materiały, poprawki do projektów i akceptacje projektów przesłane w soboty, niedzielę lub święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. Pracownia nie wykonuje bezpłatnych projektów lub zmian kolorystycznych, które maja na celu ułatwienie decyzji o złożeniu zamówienia

IV. Wysyłka i płatności

1. Standardowy termin realizacji zamówienia, rozumiany jest jako czas przygotowania przesyłki i dostarczeni jej kurierowi lub Poczcie Polskiej i wynosi:

- 2-7 dni roboczych od daty wpływu środków na konto bankowe i zaakceptowanie projektu (jeżeli jest to wymagane).

W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu Nabywca będzie informowany przez nasz serwis o fakcie związanym z wydłużeniem czasu realizacji zamówienia oraz o proponowanym nowym terminie realizacji.

2. Czas realizacji nie obejmuje czasu doręczenia przesyłki przez kuriera lub Pocztę Polską.

3. Akceptujemy następujące formy płatności:

     - przelew

Dane do przelewu:

                                      ALTRA Robert Kulig, ul. Piłsudskiego 89, 24-100 Puławy

                                  nr konta BRE BANK SA 95 1140 2004 0000 3102 3967 5710

 
4. W tytułe przelewu prosimy podać imię i nazisko osoby zamawiającej oraz numer zamówienia.

5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

6. Nasza firma pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 i w tych dniach realizauje zamówienia. Zamówienia złożone w weekendy lub święta, będą realizowane w najbliższych dniach roboczych. 

7. Jako dowód zakupu wystawiamy fakturę VAT lub dowód sprzedaży. Z chwilą złożenia zamówienia klient upoważnia firmę ALTRA do wystawienia rachunku bez konieczności uzyskiwania jego podpisu.

8. Klient może wycofać lub zmienić złożone zamówienie dzwoniąc pod numer: 793 73 73 83 lub e-mailem: biuro@altra.sklep.pl

9. W trakcie składania zamówienia na formularzu klient ma prawo wyboru dostawy. 

10. Koszty przesyłki uzależnione są od wagi i wielkości zamówionych towarów.

 

V. Transport zamówionych towarów 

1. Realizacją transportu towarów zakupionych w naszym serwisie zajmuje się firma kurierska lub Poczta Polska. Rozładunek zamawianego towaru zapewnia Zamawiający.

2. W chwili odbioru Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli paczka z zamówionymi produktami posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne należy sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera. Jeśli któryś z produktów uległ uszkodzeniu należy spisać protokół szkody, który może być podstawą do reklamacji.

3. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości i kompletności dostawy w obecności pracownika firmy kurierskiej. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora/kuriera i zgłosić ten fakt pisemnie firmie ALTRA. Zgodnie z art.545 § 2 zaniechanie tej czynności może skutkować utratą prawa reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.

4. Zakupione i dostarczone towary są fabrycznie nowe chyba że w opisie podane jest inaczej.

5. Dla większości towarów obowiązuje dwu letni okres gwarancji. Niektóre towary objęte są innym okresem gwarancyjnym - informacja taka znajduje się w opisie towaru.

6. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z firmą ALTRA telefonicznie lub mailowo. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku - faktura VAT / dowód sprzedaży.

 

 

VI. Gwarancje, zwroty

1.  Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. zgodnie z Ustawą z dnia 25 grudnia 2014 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania. Towar należy odesłać na adres ALTRA Robert Kulig, ul. Piłsudskiego 89, 24-100 Puławy. Koszt zwrotu towaru pokrywa Kupujący. Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginał dowodu zakupu oraz oryginalna karta gwarancyjna, jeżeli została wydana. Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na specjalne zamówienie takie jak: grawer okazjonalny, kubki z nadrukiem, koszulki z nadrukiem.

2. Nie odbieramy przesyłek zwrotnych „za pobraniem“. 

3.  Reklamacje na usterki ujawnione w okresie gwarancji będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez firmę ALTRA.

4. Wszelkie koszty wysyłki towaru na adres sklepu, w tym koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu ponosi Kupujący.

5. Gwarancji nie podlega:

     - naturalne zużycie całego wyrobu lub jego części,

     - uszkodzenie lub wadliwe działanie spowodowane nieprawidłowym, niedbałym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem towaru,

     - uszkodzenie przedmiotu spowodowane użytkowaniem w niewłaściwym dla niego środowisku,

     - mechaniczne uszkodzenia wyrobu,

     - towar przerobiony lub w inny sposób zmieniony.

 

VII. NEWSLETTER

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny sklepu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto”.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje treść powyższego regulaminu i wyraża tym samym zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji zgodnie z przepisem art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami.

Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

2. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy ALTRA za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

4. Zdjęcia produktów oraz ich opisy w sklepie ALTRA mają charakter informacyjny i są własnością dystrybutorów, producentów i firmy ALTRA. Zdjęcia produktu lub jego opis mogą nieznacznie różnić się od stanu faktycznego, co może wynikać z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego i fotograficznego. Nie może to być jednak podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.

Dokładamy jednak starań, aby odpowiadały one jak najbardziej prezentowanym produktom. 

5. Szczególna staranność przygotowania opisów produktów w naszym sklepie nie wyklucza jednak pomyłek w tym zakresie. Jednocześnie zobowiązujemy się do natychmiastowej weryfikacji naszych ewentualnych pomyłek.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie opinie, sugestie oraz zapytania dotyczące funkcjonowania sklepu prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego, listownie lub telefoniczne.

7. Do korzystania i zamawiania towaru w sklepie www.altra.sklep.pl, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z Internet Explorer, Mozilla).

8. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone na www.altra.sklep.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela sklepu.

9. Firma ALTRA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a o zmianach poinformuje swoich klientów na stronie sklepu.